Mødereferater

Mødereferater

05-03-2013
Dagsorden: Valg af dirigent. Erling blev valgt. Antal stemmeberettigede. Alle tilstedeværende var stemmeberettigede. Formandens beretning. Blev godkendt efter debat. Årsberetning fra Landssekretariatet v/formanden. Der henvises til ”Månedens Info” på Landssekretariatets Hjemmeside. Godkendelse af regnskab. Blev godkendt. Indkomne forslag. Ingen. Årsplan, budget. Søger penge efterhånden som behov opstår. Deltager i Gruntvigkirkens sommerfest 1. juni. Valg af formand. Genvalg: Ane Marie. Valg af bestyrelse. Genvalg: Ricardo, Henrik Nissen, Bat-Zion. Suppleant: Aase. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt: Ulla Krebs og Erling. Eventuelt: Tove undersøger om hun kan finde et sted at spise den 16. april så vi sammen kan fejre de første 5. år vi har travet rundt i Nord Vest København. Håber mange vil komme. Der efterlyses førstehjælpskurser. Jeg prøver at finde ud af hvor det kan lade sig gøre. Gitte har meldt sig som erhvervsvejleder sammen med sit firma. Spændende at følge hvad det kan føre til! Vi bliver ikke repræsenteret på Landsmødet d. 6. april. Gåture februar 2013. fredag d. 8 marts kl. 22.00: Ulla Krebs??? Tirsdag d. 12. marts kl. 20.00: Tove. Ane Marie, Ead Fredag d. 15 marts kl. 22.00: Henrik F, Erling, Gitte. Tirsdag d. 19 marts kl. 20.00: Ricardo, Ulla Krebs, Tove. Fredag d. 22 marts kl. 22.00: Aase, Ane Marie??? Tirsdag d. 26 marts kl. 20.00:Gitte, Ane Marie, Tove Tirsdag d. 2 april kl. 19.00 Planlægningsmøde. Fik jeg det hele med??? Har nogen rettelser/tilføjelser så lad mig høre inden jeg sender til alle!!! Ane Marie Hej Bispebjerg Nateravne. Onsdag d. 7 november var der planlægning af gåtur for november: Allerførst velkommen til Gitte Rodin! Fredag d. 9 nov. kl 22.00: Aase, Henrik Fosdam, Ulla Krebs. Tirsdag d. 13 nov. kl. 20.00: Frans, Gitte, Ane Marie. Fredag d. 16 nov. kl. 22.00: Erling, Henrik Fosdam??? Tirsdag d. 20 nov. kl. 20.00: Ulla, Krebs??? Fredag d. 23 nov. Kl 22.00: Aase, Erling, Ane Marie. Tirsdag d. 27 nov. kl 20.00: Ulla Krebs, Frans, Ricardo. Fredag d. 30 nov. kl. 22.00: Aase, Henrik Fosdam, Gitte. Onsdag d. 5 dec. kl 19.00 Jule-planlægningsmøde. Vi holder julefest sammen med planlægningsmødet d. 5. dec.(Sammenskudsfest) Bat-Zion har meldt sig med Flæskesteg m/ Rødkål. Henrik Fosdam kommer med Medister-pølse. Ulla Krebs laver Ris a`la` mandel. Erling finder to slags Sild. Aase kommer med snapsen. Undertegnede laver Kaffe/Te. Øvrige drikkevarer kan købes(Vin kr.50,- Øl/Vand kr. 5,-) men kan også medbringes. Vi håber mange flere vil komme og alle bedes tage en pakke med til at spille terning om. Vi var på gåtur midt i mødet for at se på et - måske - nyt sted hvor vi kan mødes når Birkeklubben nedlægges. I skrivende stund ved jeg ikke mere men har en aftale med Inspektøren på Afd. 33 på mandag. De har planer om at instalere Alarmsystem, så måske vi skal lede videre?! D. 23 okt. var jeg til Ungedag på Biblioteket: Det var nok mest et seminar henvendt til det ansatte personale i klubberne m.m. fra kommunen. Men det var da godt at høre om de ting der arbejdes med omkring vore unge og mødt nogen af dem der lever af og for den opgave. SES Ane Marie