Ny bestyrelse, statistik og  referat

Ny bestyrelse, statistik og referat

28-03-2013

Ny bestyrelse:

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig på bestyrelsesmødet den 13. marts 2013.


Fra venstre formand Klaus Walmod, næstformand Thomas Vaaben Søgaard, Gitte Benche, kasserer Erik Kjær Hansen og Erik Magtengaard.
Foto: suppleant Per Würden Pedersen

Statisitk:

Nu kan du se statistik over hvem der har gået hvor mange vandringer i 2012 og hvem der har deltaget i andre aktiviteter.

Du kan også se en statistik over alle vandringer fra 2001 til og med 2012.

Statistikkerne fremgår af siden "Statistik Ravneture mm" på Intranettet.

Hvis du har været Natteravn i Roskilde, men ikke har adgang til vores intranet, så skriv til os på natteravnturplan@gmail.com og vi sender statistikken til dig.

Referat:

Referatet fra generalforsamlingen den 27. februar ligger nu også på intranettet.