Referat fra bestyrelsesmøde Dec. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde Dec. 2014

11-12-2014

 

Frederikssund den 13. dec. 2014


Deltagere: Torben Christensen, Poul Erik Christiansen, John Drescher, Claus Honoré

Fraværende: Dorte Dyrmose

Referant: John

Distribution: Bestyrelse, suppleanter, seniorinstruktør.

Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Poul Erik Christiansen den 10. december med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Orientering fra Landssekretariatet og andre nyheder.

3. Økonomi.

4. Medlemsstatus.

5. Arrangementer.

a) Kommende konflikthåndteringskursus på Elværket

b) Hyggeaften den 27. februar

c) Dato for kommende generalforsamling

6. Eventuelt.

a) Dato for næste bestyrelsesmøde

Ad pkt.1.

Referatet fra foregående bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger. Poul Erik havde en enkelt kommentar om, at han intet har hørt fra Slangerup, og vi besluttede derefter, at vi ikke selv vil foretage os mere i sagen.

Ad pkt. 2.

Poul Erik havde været i Søsterlogen og give et lille indlæg om Natteravnene Frederikssund, i forbindelse med en donation fra dem på kr. 3.000,00.

Regionsformændenes gruppe på Facebook er kommet op at køre. Det er en lukket gruppe hvor de kan udveksle erfaringer og gode råd.

Poul Erik tager til reception for Erik Thorsted, med et par gode flasker rødvin som gave.

Ad pkt. 3.

Saldo er kr. 46.422,56 efter donation fra Søsterlogen.

Ad pkt. 4.

Vi har i øjeblikket 29 frivillige. Ved seneste planlægning af ture, var der seks frivillige der ikke vendte tilbage med datoer.

Ad pkt. 5

a) Prisen for konflikthåndteringskursus forventes at lande på 12-15.000 kr. Datoen er den 17. januar kl. 9.30-16.00 i Elværket. Bestyrelsen vil forsøge at møde kl. 9 for at klargøre lokale. Claus vil forsøge at lave en aftale med et pizzeria om at få rabat på bespisning af deltagerne. Oplæg bliver sendt ud på mail.

b) Foreningens hyggeaften den 27.februar er aftalt med Bolinis Familierestaurant, og den starter kl. 18. Der er reserveret bowlingbaner fra 22-24. Indbydelsen blev gennemset inden den skal sendes ud.

c) Generalforsamlingen blev fastsat til onsdag den 18.marts kl. 18.30 i bibliotekscaféen. Invitation sendes ud inden den 18.februar. Forinden vil John og Torben have meldt ud hvorvidt de modtager genvalg til bestyrelsen. Claus og Torben modtager genvalg.

Ad pkt. 6.

a) Næste bestyrelsesmøde er den 4.marts kl. 19.30 hos Torben.

b) Vi overvejer at invitere Jacob fra gadeteamet med til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

John Drescher